ÚVOD

 

 

Nachádzate sa na stránkach, ktoré pripravuje autorka doc. Ing. Danica Fazekašová, PhD., z katedry ekológie FHPV PU v Prešove, v rámci projektu KEGA č. 3/102803 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE VO VZDELÁVANÍ UČITEĽOV PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV“., spolu s kolektívom riešiteľov z domáceho pracoviska ako aj v spolupráci s externými spolupracovníkmi: Ing. Pavol Balázs, PhD., PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD., doc. PhDr. Jarmila Dargová, PhD., RNDr. Ingrid Hricová, doc. MVDr. Janka Poráčová, PhD., Ing. Stanislav Torma, PhD.

Stránky sú určené učiteľom ekológie základných a stredných škôl, študentom - budúcim učiteľom ekológie a všetkým priaznivcom, ktorých problematika ekológie a životného prostredia zaujíma.
Väčšina informácií, ktoré sú tu sprístupnené, boli recenzované.
Tvorbu týchto stránok pokladáme za vyvíjajúcu a informácie budeme stále dopĺňať. Diskutovať o obsahu stránok je možné prostredníctvom diskusného klubu EKO.