Burgerová Jana, doc. Ing. PhD.  

Bližšie informácie nájdete na: http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/informacie-burgerova