OSOBNÁ STRÁNKA 

  
Mgr. Vladimír Šmahaj

Názov a adresa pracoviska: Katedra chémie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, 974 01 Banská Bystrica, Tajovského 40
E-mail: smahaj1@post.sk

Funkčné zaradenie: doktorand


Vzdelanie a kvalifikačný rast: vysokoškolské