KONTAKTY

KEGA č. 3/102803 Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov


Vedúca projektu: Danica Fazekašová, doc. Ing. PhD.

Zástupca projektu: Lichvárová Mária, doc. RNDr. PhD.

Riešitelia projektu z FHPV PU v Prešove:

                        Balázs Pavol, Ing. PhD.

                        Beisetzer Peter, doc. PaedDr. PhD.

                        Biľová Anna, RNDr.

                        Birčák Ján, Dr.h.c. prof. RNDr. PhD.

                        Burger Vladimír, Ing.

                        Burgerová Jana, doc. Ing. PhD.

                        Cimermanová Ivana, PaedDr, PhD.

                        Dargová Jarmila, doc. PhDr. PhD. 

                        Kancír Ján, doc. PaedDr. PhD.

                        Mačurová Ľudmila, RNDr. PhD.

                        Madziková Alena, PaedDr. PhD.

                        Marušák Martin, Ing.

                        Michaeli Eva, prof. RNDr. PhD.

                        Poráčová Janka, doc. MVDr. PhD.

                        Šterbáková Katarína, RNDr.

Riešitelia projektu z FPV UMB v Banskej Bystrici :

                        Šmahaj Vladimír, Mgr.